Ngày 17/06//2023 Trung tâm Đào tạo VVC-Edu đã công bố khai trường Viện Đào Tạo VCG Miền Bắc.

Đến dự lễ cắt băng khánh thành và công bố Viện Đào Tạo VCG Miền Bắc có sự góp mặt Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Phát Hưng Thịnh, các đơn vị liên kết,…

Ban Lãnh Đạo tham gia cắt bằng khánh thành 

Theo lời mời của Giám Đốc Trung tâm Đào tạo VVC-Edu, Chủ Tịch hội đồng quản trị Nguyễn Quang Phương cùng các thành viên khác trong Ban Lãnh Đạo đã đến và chúng mừng Viện Đào Tạo VCG Miền Bắc.

Sự kiện này được đánh giá là sự thành công và bước phát triển lớn của Viendaotaovcg.com